فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 3

كارآموزي حسابداری اداره آموزش و پرورش ميانه 25 ص

كارآموزي حسابداری اداره آموزش و پرورش ميانه 25 ص - ‏ ‏ ‏ ‏ ‏بسمه تعالي ‏ ((گزارش كار آموزي)) ‏موضوع كار آموزي: ‏ ‏بررسي سيســتم حسـا بداري ‏م...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فعاليتهاي مالي و حسابداري 52 ص

فعاليتهاي مالي و حسابداري 52 ص - ‏بسمه تعالی ‏اين‌ استاندارد در شهريور 1383 تصويب‌ شده‌ و در‏ ‏مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص

طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص - ‏1 ‏1 ‏چكيده مطالب ‏تنوع مؤسسات و گونه گوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن دا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرحهاي برتر موضوع حسابداري اجتماعي 41 ص

طرحهاي برتر موضوع حسابداري اجتماعي 41 ص - ‏2 ‏طرحهاي برتر موضوع حسابداري اجتماعي ‏چکيده ‏اين مقاله نيز تسلط و برتبري را براي ارائه موضوع حساب...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص - ‏2 4‏ ‏سیستمهای اطلاعا‏تی‏ حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی ‏س‏ي...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري براي سازمانهاي خدماتي و غير انتفاعي 36 ص

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري براي سازمانهاي خدماتي و غير انتفاعي 36 ص - ‏2 4‏ ‏سیستمهای اطلاعا‏تی‏ حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی ‏س‏...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس 50 ص

سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس 50 ص - 1 ?‏ ‏سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس ‏تاريخچه : ‏اين ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطة افسردگي با عوامل خانوادگي دانشجويان دختر رشته حسابداري 97 ص

رابطة افسردگي با عوامل خانوادگي دانشجويان دختر رشته حسابداري 97 ص - ‏رابطة افسردگي با عوامل خانوادگي در ... ‏1 ‏فصل اول : ‏طرح مسئله ‏1-1 بيا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانش سيستم حسابداري

دانش سيستم حسابداري - ‏1 ‏فصل دوم ‏مباني نظري و ادبيات تحقيق...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی