فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 5

حسابداري مديريت استراتژيك را در شركت بزرگ چندمليتي در آلمان بررسی می کند 46 ص

حسابداري مديريت استراتژيك را در شركت بزرگ چندمليتي در آلمان بررسی می کند 46 ص - ‏1 ‏به نام خدا ‏حسابداري مديريت‏ ‏استراتژيك‏ ‏و حس سازي در شركت...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري مالي

حسابداري مالي - 1 ‏ حسابداري مالي ‏اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتها...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري كميته امداد4 ك

حسابداري كميته امداد4 ك - ‏تقدير و تشكر ‏با توكل به خدا و ه‏مت استاد گرانقدر جناب آقاي كياني ‏كه از هيچ زحمتي براي شكوفايي علم و دانش و تفكر ما...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري شركتها 92 ص

حسابداري شركتها 92 ص - ‏2 ‏مقدمه ‏در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري كميته امداد

حسابداري كميته امداد - ‏0 ‏تقدير و‏ ‏تشكر: ‏سپاس خداي متعالي را بخاطر اينكه پس از 5 تر‏م‏ يك دوره تحصيلي حسابداري كارداني را بدور از هيچگونه خطر...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري بين الملل

حسابداري بين الملل - ‏40 ‏حسابداري بين الملل ‏(بررسي رويكردهاي مختلف حسابداري ىر حال حاضر)...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري شركتها 91 ص

حسابداري شركتها 91 ص - ‏2 ‏مقدمه ‏در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري دولتي

حسابداري دولتي - ‏1 ‏1 ‏فصل اول) كليات حسابداري دولتي ‏1-مسئوليت پاسخگوئي عمومي: ‏مسئوليت پاسخگوئي عمومي سنگ بناي نظام حسابداري و گزارشگري مالي ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حسابداري بانك ملي

حسابداري بانك ملي - ‏1...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی