فایل های دسته بندی نمونه گزارش کارآموزی - صفحه 2

گزارش کارآموزی شبکه 48 ص

گزارش کارآموزی شبکه 48 ص - ‏35 ‏گزارش کارآموزی: ‏شبكه‌ چيست‌؟ ‏انواع‌ شبكه‌ ‏راه اندازي روتر سيسکو ‏مفاهيم اوليه شبکه ‏تجهيزات شبکه ‏انواع راه...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی زراعت سويا 31 ص

گزارش کارآموزی زراعت سويا 31 ص - ‏ ‏تحقيق كارآموزي ‏زراعت سويا ‏فهرست مطالب كليات: 1 گياهشناسي سويا: 1 شرايط آب و هوايي: 2 تهيه ي زمين: 2 طرز ك...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن 71 ص

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن 71 ص - ‏مقدمه ‏ ‏دانشكده علوم ‏عنوان : ‏گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن 2 ‏مقدمه : ‏شركت د...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد نیشابور ‏عنوان : ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏مقدمه ‏6 ‏آشنایی با کارگا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS ايمني درانتقال 51 ص

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS ايمني درانتقال 51 ص - 1 ‏جمهوري اسلامي ايران ‏وزارت نيرو ‏نام شركت : ‏شركت برق منطقه اي خراسان ‏گ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی تعاونی

گزارش کاراموزی تعاونی - 1 ‏پيشگفتار ‏اينجانب ‏آزاده زارعي نژاد ‏ ‏پروژه كارآموزي خود را در ‏شركت تعاوني ‏روستايي‏ استان فارس‏ گذراندم . ‏این پرو...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ‏آموزشکده عالی سماء ‏گزارش کارآموزی ‏فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ‏ ‏نام ونام‏ ‏خا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص

گزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص - 1 ‏عنوان: شماره صفحه ‏پیشگفتار....................................................................................

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز 94 ص

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز 94 ص - 2 ‏گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز ‏مقدمه : ‏بنام خدا . این گزارش کار بر اساس آموخته ها و...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی