فایل های دسته بندی نمونه گزارش کارآموزی - صفحه 4

گزارش کارآموزی شرکت ساختمان «ساربتون » 61 ص

گزارش کارآموزی شرکت ساختمان «ساربتون » 61 ص - ‏1 ‏ف‏هرست مطالب ‏ مقدمه‏ صفحه ‏ فصل اول: ‏کلیات پروژه ‏ ‏ وضعیت فیزیکی پروژه ‏ ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص

گزارش کارآموزی سازمان فنی وحرفه ای63 ص - ‏1 ‏ ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ‏د‏انشکده مهندسی نساجی ‏گرایش صنایع نساجی ‏2 ‏گزارش کارآموزی ‏سا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت توليدی صنايع نخ پوشينه ايران

گزارش کارآموزی شرکت توليدی صنايع نخ پوشينه ايران - 1 ‏فصل اول : ‏تاري‏خچه کارخانه ‏شرکت توليدی صنايع نخ پوشينه ايران در تاري‏خ ‏٢٤/١٢/٥٣به صور...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) 11 ص

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص) 11 ص - 1 a ‏گزارش کارآموزی ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی سدونیروگاه کارون3

گزارش کارآموزی سدونیروگاه کارون3 - 1 ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد ‏ایذه ‏گزارش کارآموزی 2 ‏مقدمه و تشکر: ‏((سپاس و ستایش خدای راست که رحمتش تام اس...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو 10 ص

گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو 10 ص - ‏2 ‏مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو ‏امكانات :‏ امك...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ایران خودرو رشته مکانیک

گزارش کارآموزی ایران خودرو رشته مکانیک - ‏1 ‏واحد ايذه ‏گـزارش كارآمـوزي ‏مـوضـوع : ‏تعمير و نگهداري خودرو ‏2 ‏تقدير و تشكر ‏حضور استاد محترم جن...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص

گزارش کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص - ‏1 ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحدتاکستان‏ ‏دانشکده کشاورزی ‏ ‏گروه کشاورزی ‏ ‏(گرایش گیاهان...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء 23 ص

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبيا 23 ص - 1 ‏موسسه آموزش عالی خيام ‏گزارش کارآموزی ‏سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء ‏فهرست ‏ ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی