فایل های دسته بندی نمونه گزارش کارآموزی - صفحه 7

گزارش کارآموزی زراعت سويا 31 ص

گزارش کارآموزی زراعت سويا 31 ص - ‏ ‏تحقيق كارآموزي ‏زراعت سويا ‏فهرست مطالب كليات: 1 گياهشناسي سويا: 1 شرايط آب و هوايي: 2 تهيه ي زمين: 2 طرز...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی كنجاله ـ خط توليد حلوا شكري 14 ص

گزارش کارآموزی كنجاله ـ خط توليد حلوا شكري 14 ص - ‏گــزارش كــارآمــوزي ‏كنجاله ‏خط توليد حلوا شامل 50درصد كنجد و 50درصد شكر مي‏‌‏باشد. كنجد...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی كشاورز اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

گزارش کار آموزی كشاورز اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص - ‏1 ‏ ‏ ‏به نام خدا ‏ ‏ گزارش کار آموزی ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏ ‏ ‏دانشکده کشاورزی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه 111 ص

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه 111 ص - ‏1 ‏عنوان گزارش : مدیریت کارعملی در آموزشگاه ‏دلیل تحقیق : ‏آشنایی با وظایف و عملکرد‏ موسسه ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزي تعميرات کامپيوتر

گزارش کارآموزي تعميرات کامپيوتر - ‏112 ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد فیروزکوه ‏«‏گزارش کارآموزی‏» ‏دانشکده فنی مهندسی ‏واحد انفورماتيك معاونت نيرو ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی رنگ كارخانه رنگ پودي سمند آرا 69 ص

گزارش کارآموزی رنگ كارخانه رنگ پودي سمند آرا 69 ص - ‏بسم ا... الرحمن الرحيم ‏ ‏گزارش كارآموزي ‏رنگ ‏واحد تهران مركزي ‏دانشكده علوم گر...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا 30ص

گزارش کارآموزی پتروشيمي بوعلي سينا 30ص - ‏1 ‏پتروشيمي بوعلي سينا ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏صفحه ‏فصل اول : معرفي ابزرار دقيق ‏1-1 فن ابزار دقيق ‏...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي 41 ص

گزارش کارآموزی ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي 41 ص - 1 ‏دانشگاه جامع علمي ‏–‏ كاربردي هلال ايران ‏گزارش از ايستگاه هواشناسي اقدسيه و...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

گزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص - ‏سرفصل ها: ‏پس از فارغ التحصيل شدن بايد اول در ليست نوبت داروخانه كه در انجمن داروسازان قرار گرفت كه امتيا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی