فایل های دسته بندی نمونه گزارش کارآموزی - صفحه 8

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

گزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی - ‏بخش اول: ‏مرمريت ‏بخش اول: ‏مرمريت ‏بخش اول: ‏مرمريت ‏بخش اول: ‏مرمريت...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی آزمايشگاه كنترل كيفيت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

گزارش کار آموزی آزمايشگاه كنترل كيفيت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامي ‏واحد شهرري ‏رشته شيمي كاربردي ‏گزارش كارآموزي‏:...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي رنگ‌سازي (مهندسي شيمي) 92 ص

گزارش كارآموزي رنگ‌سازي (مهندسي شيمي) 92 ص - 1 ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏صفحه ‏مقدمه ‏4 ‏مخلوط کن های مورد مصرف در صنعت رنگسازی ‏5 ‏آسیاهای مورد مص...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارورزي – طراحي فرايند توليد 35 ص

گزارش كارورزي طراحي فرايند توليد 35 ص - ‏26 ‏2 ‏وزارت علوم تحقيقات و فناوري ‏جهاد دانشگاهي ‏–‏ واحد يزد ‏عنوان تحقيق: ‏گزارش كارورزي ‏–‏ طراحي...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي کامپیوتر اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

گزارش كارآموزي کامپیوتر اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص - 1 ‏دانشگاه آزاد اسلامي ‏واحد گرگان ‏گزارش كار آموزي ‏واحد گرگان ‏كارداني كامپي...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كاراموزي پيمانكاري 40 ص

گزارش كاراموزي پيمانكاري 40 ص - ‏1 ‏1 ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد ‏قائنات ‏عنوان: ‏ک‏ـ‏ارآم‏ـ‏وزی ‏2 ‏1 ‏2 ‏شناخت از مسائل اوليه كارگاه ‏بطور ك...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي مكانيك سيدمحسن بهشتي

گزارش كارآموزي مكانيك سيدمحسن بهشتي - ‏فصل اول: ‏تاريخچه شركت سايپا ‏تار‏ي‏خچه شرکت سا‏ي‏پا ‏شركت سهامي عام ايراني توليد اتومبيل (سايپا) در سا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي واحد توليدي – پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضلي آزاد) (رشته كشاورزي) 40 ص

گزارش كارآموزي واحد توليدي پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضلي آزاد) (رشته كشاورزي) 40 ص - ‏1 ‏تشكر و قدر داني: ‏سپاس بي كران و بي همتا خداو...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي نرم افزار كامپيوتر موضوع آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها 47 ص

گزارش كارآموزي نرم افزار كامپيوتر موضوع آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها 47 ص - ‏1 ‏46 ‏1 ‏1 ‏به نام او ‏دانشگاه جامع علمي ك...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی